Duke qenë se rruga që përshkon vendin përballë xhamisë dhe atë deri te fundi i varrezave në fshatin Llojan, që filloi me një pjesë të mjeteve financiare të Komunës së Likovës, tani nevojitet edhe mobilizimi i banorëve për pjesëmarrje në këtë projekt, dobishmëria e të cilit do të jetë e vetë banorëve të fshatit. Kjo kërkesë padyshim që do të jetë një shqetësim i radhës për banorët të cilët prej kohësh e zëvendësuan shtetin në investime, porse realiteti është ky që shihet, ndaj kush sa të ketë mundësi le ta ndihmoje shtrimin e rrugës me kocka të betonit, – thekson Kryetari i Bashkësisë Lokale, Selami Mehmeti, realitet ky që shihet dhe vërtetohet edhe prej vetë banorëve që jetojnë në fshatin Llojan. Çdo kontribut do të regjistrohet dhe do të publikohet në portalin “llojani.info”edhe lista përfundimtare e atyre që morën pjesë në këtë projekt. Me kërkesë të Kryetarit të Bashkësisë Lokale, do ta bëjmë të hapur lisën e atyre që deri më tani iu bashkuan thirrjes për ndihmë.
Duke shpresuar në rritjen e vullnetarëve, do t’i cekim emrat e këtyre kontribuuesve:

1. Ali Aliu – 400 euro
2. Afrim Aliu – 200 euro
3. Naim Aliu – 100 euro
4. Xhavit Zeqiri – 400 franga
5. Xhevat Jashari – 400 franga
6. Liman Jashari – 300 franga
7. Besnik Jashari – 200 euro
8. Danush Aliu – 150 euro
9. Lulzim Aliu – 200 euro
10. Ragmi Aliu – 200 euro
11. Azem Aliu – 100 franga
12. Xhavit Jashari – 400 franga
13. Xhelal Deari – 200 euro
14. Selami Rexhepi – 200 euro
15. Musa Ilazi – 100 euro
16. Naser Saliu – 100 euro
17. Ridvan Saliu – 50 euro
18. Zejnulla Mustafa – 100 euro
19. Zejush Ibishi – 200 euro
20. Selajdin Ibishi – 100 euro
21. Memet Dehari – 200 franga
22. Alban Memeti – 100 euro
23. Zija Iljazi – 100 franga
23. Reshat Destani – 100 franga

…………………………………………….
Me ndihmën e Zotit, pastaj të banorëve të fshatit dhe pjesëmarrjen e komunës, shpresojmë që kjo rrugë të kryhet ashtu siç është më së miri.