Lënesha

Ka kohë që tentoj ta ndaloj akrepin e orës,