Lënesha

Ka kohë që tentoj ta ndaloj akrepin e orës,

Turp na qoftë

Në tërë botën demokratike, njerëzit bëjnë përpjekje që përmes