objekte

#Opinione

Objektet

0

Biblioteka “Mendimi” – Shkolla fillore “Rilindja” – Xhamia e fshatit, “Xhamia e haxhi Esatit” – është e ndërtuar në vitin 1816, dhe është rinovuar në vitet 1971 dhe 1987.