Turp na qoftë

Në tërë botën demokratike, njerëzit bëjnë përpjekje që përmes