Singular & Plural Nouns ( Njëjësi & Shumësi)

23Shk - 0 - Kategoria: Mësime

1-Forma e shumesit formohet thjeshte duke ia shtuar shkronjen “s”
Njejesi—————————————–shumesi
Snake +s——————————-= snakes
Book +s——————————= books

2- Emrat te cilet ne numrin njejes mbarojne me: sh, ch, x, s, o, per ta formuar shumesin duhet shtuar : es.
* sh + es—example: brush+es = brushes
* ch + es—example: witch+es = witches
* x + es—exampe: box + es = boxes
* s + es—example: bus + es = buses
* o + es—example: potato + es =potatoes

3. Emrat te cilet ne njejes mbarojne me “f” apo “fe: per te formuar shumesin “f” dhe “fe” e shendrrojme ne shkronjen “v” + es. (Ky rregull vazhdon atehere kur para shkronjes “f” apo “fe” kemi “zanore”, shembull:

Njejes——-shumes:
Leaf———-leaves,
Knife——– knives,
Wife ———wives.

3.a Nese para “f” apo “fe: kemi bashketingellore atehere shumesin e fitojme duke ia shtuar emrit ne njejes “- ies” shembull:
Njejes———-shumes
Lady———-ladies,
Country——–countries,
Factory———factories.

4. Disa emra te cilet permbajne formen Latine apo Greke ne numrin shumes:
Njejes————————– shumes
– Nucleus———————– nuclei,
– Syllabus——————— syllabi,
– Focus ———————– foci,
– Fungus ——————— fungi,
– Cactus ——————— cacti (cactuses eshte e mundur)
– Thesis ——————– theses
– Phenomenon ———– phenomena
– Index ——————– indices (indexes eshte e pranuar)
– Appendix —————- appendices (appendixes eshte e pranuar)
– Criterion —————– criteria

5. . Disa emra duken se kane forme te shumesit por marrin foljen ne njejes:
– The news are bad (nuk eshte korrekte), por duhet: The news is bad.
– Gymnastics are fun to watch (nuk eshte korekte), por duhet : Gymnastics is fun to watch.
– Mathematics / statistics are said to be difficult ( nuk eshte korrekte) por duhet: mathematics / statistics is said to be difficult

6. Nese emri ne njejes mbaron me US, keto dy shkronja i zevendesojme me I. shembull:
SINGULAR PLURAL
alumnus alumni
cactus cacti
focus foci/focuses
fungus fungi/funguses
nucleus nuclei
radius radii
stimulus stimuli

Nese emri ne njejes mbaron me IS, keto dy shkronja i zevendesojme me ES. shembull:
SINGULAR PLURAL
axis axes
analysis analyses
basis bases
crisis crises
diagnosis diagnoses
ellipsis ellipses
hypothesis hypotheses
oasis oases
paralysis paralyses
parenthesis parentheses
synthesis syntheses
synopsis synopses
thesis theses

Nese emri ne njejes mbaron me IX, ne kete rast IX e zevendesojme me IC+ES,shembull:
SINGULAR PLURAL
appendix appendices
index indeces/indexes
matrix matrices/matrixes

Nese emri ne njejes mbaron me EAU+S, shembull:
SINGULAR PLURAL
beau beaux
bureau bureaus/bureaux
tableau tableaux/tableaus

Disa emra nuk pesojne ndryshime:
SINGULAR PLURAL
deer deer
fish fish
means means
offspring offspring
series series
sheep sheep
species species

Disa emra zanoret OO shendrohen ne EE:
SINGULAR PLURAL
Foot feet
Goose geese
Tooth teeth

Disa emra te cilet mbarojne ne OUSE i shendrrojme ne ICE, shembull:
SINGULAR PLURAL
louse lice
mouse mice    /llojani.info

Lini një Përgjigje