10482241_10152385398949160_232580946989440264_nPasi e hapën minierën e premtuar në fshatin Llojan, tani po këta abortues të vazhdueshëm të premtimit, premtojnë se do ta hapin një zonë të lirë ekonomike në Komunën e Likovës. Më në fund këta barkngopur kuptuan se duke qenë barkthatë nuk shkohet në BE dhe në NATO. Këta më në fund e kuptuan atë që duhej kuptuar qysh në fillim. Këta vetëm edhe një gjë duhet ta kuptojnë; fundin e tyre si politikan dhe fillimin e vuajtjeve si njerëz.