Lënesha

Ka kohë që tentoj ta ndaloj akrepin e orës,

Turp na qoftë

Në tërë botën demokratike, njerëzit bëjnë përpjekje që përmes

Kastriot Abdyli

Kastriot Abdyli, i lindur10.II.1972 Shkollën fillore në “Meto Bajraktari”