Biblioteka “Mendimi” –

Shkolla fillore “Rilindja” –

Xhamia e fshatit, “Xhamia e haxhi Esatit” – është e ndërtuar në vitin 1816, dhe është rinovuar në vitet 1971 dhe 1987.