Të nderuar llojanas!
Llojani po ndryshon me punë dhe vendimet që po i merr.
Më 1 shtatorë 2020 u zgjedh punëtori i fshatit Llojan Tosjan Musliu, sipas të gjitha procedurave të parashtruara më parë.
Tosjani ka pranuar të gjitha kushtet e konkursit dhe është shumë i kënaqur me punën që po e bën.
Tosjani, detyrat e punës i merr nga shoqata, ndërsa për raste vdekje (hapjen e varrit) ka të drejtë çdo banorë i fshatit Llojan ta kërkon.
Tosjan Musliu me numër të celularit: 070902617.