Rruga

Rruga është argumenti më i mirë përmes së cilës

Studenti!

(Shfrytëzoj rastin t’i uroj gjithë studentëve suksese në studime.