Ekonomia

Llojanasit, kryesisht, merren me bujqësi dhe me blegtori dhe posedojnë ndërmarrje të vogla.

Në Llojan ka ekzistuar edhe xeherorja e cila ka pasur shumë metale si: hekuri, kromi, plumbi, nikli, zingu, bakri, antimoni e të tjera.

Ndërmarrjet:
* ….