Të nderuar lexues,

jeni të ftuar në promovimin e librit “MARKETINGU qasje shkencore islame” të autorit Skender Mustafi nga fshati Llojan. Promovimin organizon biblioteka “Mendimi”.

Promovimi do të mbahet më 04. Maj 2018 me fillim në ora 19:00 tek Ish Komiteti, Kumanovë.

Pjesëmarrja juaj begaton tubimin dhe na nderon.

Nga këshilli organizativ
Biblioteka “Mendimi”, Llojan